หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0906054552

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • thumbnail

  นายณฐวรรธน์ ลัทธิ

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวสุนิษา วินทะไชย

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป