หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0640876565

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ