หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked by CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  0640876565

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0868767392

 • thumbnail

  นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0906054552

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  06223086535