หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง

  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0860191705

 • thumbnail

  นายอำนวย เชื้อนิด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0973362959

 • thumbnail

  นายบรรจง คำด้วง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0986472430

 • thumbnail

  นางสาวเกียรติสุดา ทับวอ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0969961341

 • thumbnail

  นางสงวน เนียนไธสง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

  สายด่วน 0801663345