เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565!

โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565!
คาราวาน พาณิชย์ลดราคา

วันที่ 7-8 กันยายน 2565 นี้‼️

สำนักงานพาณิชย์ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตามโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20
ณ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดนจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้แก่พี่น้องประชาชน ตำบลบ้านยาง

ในวันที่ 7-8 กันยายน 2565(ช่วงเช้า)
จุดที่ 1 วัดจันทนชัยศรี บ้านหนองม่วง หมู่ 3
จุดที่ 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตําบลบ้านยาง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 6 ก.ย. 65 อ่าน 83