เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 65