เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 47