เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 27

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 24

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 40ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านยาง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 29

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง
กำหนอพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 31

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านยาง
ประกาศให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 25

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านยาง
ประกาศให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 36

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านยาง
ประกาศให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 27