เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 47


คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 22


มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 53


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 56หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 28