เทศบาลตำบลบ้านยาง 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2561-2564 )


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 41

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 36