เทศบาลตำบลบ้านยาง 
แผนอัตรากำลัง
  | 1   
แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564- 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 48

ประกาศใช้แผนอัตรกำลังสามปี ( พ.ศ.2564 - 2566)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 36

โครงสร้างการบริหารงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 41

ภารกิจหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านยาง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 34แผนอัตรากำลัง 3 ปี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อ่าน 64