เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 40
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 38