เทศบาลตำบลบ้านยาง 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แผนพับ
  | 1   


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 38

คู่มือเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 48

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่งบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 39

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 42

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 37

คู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 45