เทศบาลตำบลบ้านยาง 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แผนพับ
  | 1   


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 23

คู่มือเจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 33

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่งบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 24

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 27

คู่มือการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 22

คู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 30