เทศบาลตำบลบ้านยาง 
แสดงหน้าตั้งคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม      

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ วุฒิภัทร
วันที่ 10 มี.ค. 65
IP 223.205.216.149

หัวข้อคำถาม :

การสร้างบ้าน ต้องขออนุญาตไหมครับ

รายละเอียด :

ถ้าต้องขอ ต้องติดต่อที่ไหนครับ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านยาง
วันที่ 10 มี.ค. 2565 10:38
IP 223.205.216.149
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

ในการก่อสร้างอาคาร จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนค่ะ
โดยจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. แบบแปลน จำนวน 3 ชุด
2. คำร้องขออนุญาต
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของอาคาร 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของอาคาร 2 ชุด
5. รายการคำนวณของวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ/หรือ สถาปัตยกรรม (กรณีที่อาคารเข้าข่ายการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และ/หรือสถาปัตยกรรม)
7. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 , น.ส.3.ก , สค.1 หรืออื่นๆ
8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน)
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขต (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
10. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้เกิน 6 เดือน(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
#หมายเหตุสำเนาเอกสารต้องลงรายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับ แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ขอได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านยาง ในเวลาราชการค่ะ

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสตัวเลข :


กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง