หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked by CaptainSmok3r:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล