เทศบาลตำบลบ้านยาง หมู่บ้านในเขตตำบล

 

 หมู่บ้านในตำบล

 

หมู่ บ้าน
1 หนองยาง
2 หัวขัว
3 หนองม่วง
4 โสกดู่
5 หนองเชือก
6 หินแร่
7 ห้วยผักหนาม
8 หนองอ้อ
9 หนองนกเป็ด
10 หนองดู่
11 อรุณพัฒนา
12 ม่วงเหนือ
13 อ้อ
14 หนองตาด
15 ยาง
16 หนองดู่น้อย
17 หัวขัวใหม่