เทศบาลตำบลบ้านยาง แหล่งท่องเที่ยว

 

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ

 

พระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก

วัดศิริวิชัยวิทยาราม บ้านหินแร่ หมู่ที่ 6

พระพุทธรูปหินทรายแกะสลักลงสี

โรงเรียนบ้านหินแร่

 

ถนนสายบ้านหนองจาน ไป

บ้านอรุณพัฒนา