เทศบาลตำบลบ้านยาง ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP  ในตำบลบ้านยาง

 

เสื่อกก บ้านโสกดู่  หมู่ที่ 4  เสื่อกก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10
   
 ผ้าไหม บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10 ผ้าไหม บ้านโสกดู่  หมู่ที่ 4
ตะกร้าราตรี บ้านหนองยาง หมู่ที่ 4 งานฝีมือ เซียนหมากโบราณ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 6